Lining calibar 900c - 3D Calibar 900 Badminton Racket AYPM426

Calibar 900c lining Li Ning

Calibar 900c lining Vợt cầu

Buy Li

Calibar 900c lining Buy Li

Vợt Lining và những điều cần biết

Calibar 900c lining 3D Calibar

Calibar 900c lining Buy Li

Calibar 900c lining 3D Calibar

Calibar 900c lining 3D Calibar

Calibar 900c lining Vợt cầu

Li Ning 3D Calibar 900 Badminton Racquet

Calibar 900c lining Vợt cầu

Buy Li

Calibar 900c lining Vợt Lining

3D Calibar 900I Badminton Racket AYPP002

Còn bản quốc tế tiêu chuẩn sai số lệch nhiều hơn so với nội địa nên giá thành rẻ hơn so với nội địa nhưng bù lại chi phí vận chuyển cao hơn.

  • Weight and Grip Length: The weight of the racket is 85-89 g that is feel very light because the weight distribution of this racket.

  • Aero Tec-Beam System - Based on aerodynamics, support of advanced calculation and gathering practising data, the racket frame has extremely an extremely low drag coefficient and high intensity to provide maximum speed and improve players' performance in various shots.

Vợt cầu lông Lining Calibar 900C

Nó giúp tạo ra cuộc tấn công chất lượng cao trở lại, mặc dù điểm đánh đã rời khỏi vùng điểm ngọt.

  • Vợt cầu lông Lining Calibar 900C - Xám Xanh - Nội Địa là cây vợt thuộc phân khúc cao cấp của Lining.

  • As some country is very far like South America and Africa, sometimes it will take more than one month.
2022 qa1.fuse.tv