Pekeliling kemajuan pentadbiran awam - Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Kemajuan awam pekeliling pentadbiran Contoh Template

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Contoh Template myPORTFOLIO guru semua jawatan

Sebuah agensi kerajaan telah diwujudkan khusus untuk mentransformasi dan menambah baik mutu iaitu Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU Menyahut seruan itu MAMPU terus menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan pelbagai program pembaharuan untuk meningkatkan prestasi kerja perkhidmatan awam.

  • Justeru itu setiap guru di sekolah juga tidak terkecuali untuk mengikuti pekeliling ini.

  • Pendekatan baharu ini juga bertujuan membantu pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab secara lebih komprehensif dan teratur khususnya dalam penyediaan dokumen berkaitan prosedur dan proses kerja di peringkat jabatan mahupun individu myPortfolio akan digunakan sebagai dokumen rujukan rasmi yang menjelaskan secara teliti maklumat mengenai pewujudan jawatan, proses melaksanakan kerja serta panduan menjalankan tugas bagi setiap jawatan yang ada dalam organisasi tersebut.
2022 qa1.fuse.tv