Ekehadiran - APDM Kehadiran Murid 2020 Online (Aplikasi eKehadiran)

Ekehadiran eKehadiran

Ekehadiran APDM eKEHADIRAN

Ekehadiran Login APDM

APDM Login 2022 (KPM)

Ekehadiran Sistem Analisis

Ekehadiran Apdm KPM

Ekehadiran APDM Kehadiran

Login APDM: Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM 2022

Ekehadiran eKEHADIRAN Apdm

e

Ekehadiran Login APDM

Ekehadiran APDM KPM

eKEHADIRAN Apdm Data Kehadiran

Ekehadiran Login APDM:

APDM KPM Login : Aplikasi Pangkalan Data Murid Online

Setelah masuk ke dalam menu tersebut.

  • Manakala, kata laluan ialah Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin yang dilantik sekolah.

  • Pengemaskinian data murid dan penetapan subjek.

APDM Kehadiran Murid 2020 Online (Aplikasi eKehadiran)

Pengemaskinian data murid dan penetapan subjek.

  • Admin satu sekolah disarankan supaya menukar kata laluan selepas log masuk buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.

  • Ianya merupakan satu Modul Pengurusan Murid yang diakses oleh guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan dengan murid.
2022 qa1.fuse.tv