Sifat malu yang dituntut - Kolej Vokasional Butterworth

Dituntut yang sifat malu Fesyen, Malu

Dituntut yang sifat malu Kolej Vokasional

Pendidikan: SIKAP MALU TANDA KEIMANAN

Dituntut yang sifat malu Sifat Malu

Dituntut yang sifat malu Kepribadian dalam

Dituntut yang sifat malu Kolej Vokasional

Dituntut yang sifat malu Malu Dalam

Dituntut yang sifat malu Karakter Wirausahawan

Dituntut yang sifat malu malu

Dituntut yang sifat malu malu

Dituntut yang sifat malu Malu Kepada

Karakter Wirausahawan

Kepribadian otoritarian yang tinggi akan kaku secara intelektual, penguasaan atas orang lain, memisahkan yang diatas dan mengeksploitir yang dibawah, penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan, serta menentang setiap perubahan.

  • Kita tidak malu untuk berlagak sombong, membezakan taraf manusia berdasarkan struktur sosial.

  • Terutama yang mempunyai paras rupa yang cantik amatlah dituntut untuk mengelakkan perkara ini.
2022 qa1.fuse.tv