Pentagon sekata - Tahun 3

Sekata pentagon 3 Simple

3 Simple Ways to Find the Area of a Pentagon

Sekata pentagon 3 Simple

Sekata pentagon Mengira Rumus

Sekata pentagon Penaakulan Matematik

Mengira Rumus Luas Permukaan dan Isipadu untuk Bentuk Geometri

Sekata pentagon POLIGON SEKATA

Sekata pentagon How To

Sekata pentagon Tahun 3

Sekata pentagon POLIGON SEKATA

Pembinaan geometri satah

Sekata pentagon Hitung luas

Sekata pentagon Hitungkan luas

Mengira Rumus Luas Permukaan dan Isipadu untuk Bentuk Geometri

PENSYARAH MEMAKLUMKAN LAKARAN KOMPONEN D DILAKUKAN TANPA MENGGUNAKAN PEMBARIS.

  • PENSYARAH BOLEH MENUNJUKKAN BEBERAPA CONTOH HASIL KERJA LUKISAN ORTOGRAFIK YANG TELAH SIAP.

  • Menilai keberkesanan, kebersihan dan ketertiban hasil kerja lukisan kejuruteraan.

Poligon

Salah satu sempadan yang diberi PQ dilukis 2.

  • Seterusnya titik-titik tersebut disambung dan membentuk segiempat seperti dalam rajah di bawah.

  • Bahagikan garis PR kepada dua bahagian yang sama.
2022 qa1.fuse.tv