Pekeliling perkhidmatan bil 5 2020 - PP Bil.05/2017 Pekeliling Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling PEKELILING

Pekeliling

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Pekeliling

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Downloads

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling PEKELILING

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Pekeliling

Downloads

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Dasar BDR:

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Pekeliling

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling PEKELILING PENDAFTAR

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling Pekeliling

Downloads

Perkhidmatan bil 5 2020 pekeliling PP Bil.05/2017

Pekeliling

PEKELILING

Tempoh perkhidmatan termasuk semasa pelantikan secara sementara atau pelantikan secara kontrak hendaklah diambil kira bagi maksud kelayakan kemudahan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini.

  • Panduan Bagi Tempoh Peralihan Bagi pegawai yang sedang dalam tempoh Cuti Bersalin seperti yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 hingga melepasi tarikh 1 Januari 2018, pegawai boleh menggunakan kadar tambahan baharu ini mulai 1 Januari 2018.

  • Panduan pilihan kemudahan Cuti Bersalin antara 60 hingga 90 hari adalah seperti di Lampiran A.

PEKELILING PENDAFTAR

Tempoh perkhidmatan dengan Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan bagi seseorang pegawai yang diberi pelepasan untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam Persekutuan hendaklah diambil kira bagi maksud kelayakan kemudahan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini.

  • Walau bagaimanapun, mereka tidak layak mengambil Cuti Menjaga Anak bagi menggantikan kelayakan Cuti Bersalin.

  • Contoh kaedah pelaksanaan kemudahan Cuti Bersalin dalam tempoh peralihan ini adalah seperti di Lampiran C.
2022 qa1.fuse.tv