Nilai murni moral - qalam cinta: Nilai

Moral nilai murni Definisi dan

Moral nilai murni NILAI MORAL:

Moral nilai murni Nilai

Moral nilai murni qalam cinta:

Moral nilai murni mantan: NILAI

qalam cinta: Nilai

Moral nilai murni Senarai Nilai

Definisi dan Huraian 36 Nilai Murni Pendidikan Moral SPM

Moral nilai murni MJFAN: KATA

MJFAN: KATA KUNCI NILAI

Moral nilai murni 70 Nilai

Moral nilai murni Nilai &

Moral nilai murni Nilai Murni

Nilai Nilai Murni Moral

Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

  • Bil Nilai Definisi 1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara 2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain 3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan 4 Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup 7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain 8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara 9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah 11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar 12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sana ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13 Kasih Sayang terhadap keluarga Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga 14 Hormat dan taat kepada anggota keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 15 Mengekalkan tradisi kekeluargaan Menerima, menghormati, mengamalkan adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga 16 Tanggungjawab terhadap keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga 17 Menyayangi dan menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem 18 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara 19 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup 20 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya 21 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 22 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara 23 Sanggup berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu sebagai tanda berbakti untuk negara 24 Melindungi Hak kanak-kanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna 25 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara 26 Melindungi hak pekerja Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara 27 Menghormati hak golongan kurang berupaya Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan 28 Melindungi hak pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi 29 Mematuhi peraturan dan undang-undang Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada 30 Kebebasan bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman 31 Kebebasan beragama Kebebasan setiap individu menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia 32 Penglibatan diri dalam pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan perlembagaan Malaysia 33 Sikap keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia 34 Hidup bersama secara aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya 35 Saling membantu dan bekerjasama Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti dan Negara untuk mencapai sesuatu matlamat 36 Saling menghormati antara negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara Negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

  • Nilai Moral Baik Ini merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia.
2022 qa1.fuse.tv