Apdm murid - Login APDM KPM: Aplikasi Pangkalan Data Murid & Kehadiran Online

Murid apdm Login APDM

APDM Login Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM Online

Murid apdm APDM Online:

Murid apdm APDM Login

Murid apdm APDM Kehadiran

Murid apdm APDM Login

APDM KPM Login : Aplikasi Pangkalan Data Murid Online

Murid apdm APDM Login

Mendapatkan Id Password Guru dan Murid di Portal Digital Learning KPM

Murid apdm Login APDM

Murid apdm APDM KPM

(APDM) Download Borang Murid 2021

Murid apdm Aplikasi Pangkalan

Murid apdm LOGIN APDM

APDM Login (Log Masuk APDM KPM di qa1.fuse.tv)

Login APDM: Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM 2022

Sila gunakan akaun admin sekolah untuk menjana password yang baharu.

  • Model ini digunakan bagi pihak berkaitan untuk merekodkan data pelajar.

  • Bagi murid Tingkatan 1 pula melalui e-Daftar Menengah ke kelas yang ditetapkan.
2022 qa1.fuse.tv