Lepat makrifat - BELASUNGKAWA

Makrifat lepat Hidup, dan

Makrifatullah?

Makrifat lepat ILMU MA’RIFAT

Cukuplah LEPAT, berhentilah!

Makrifat lepat ILMU HAKEKAT:

Makrifat lepat Pengertian Ma'rifat

Makrifat lepat ILMU HAKEKAT:

Makrifat lepat BELASUNGKAWA

Penjelasan Mengenai Isu Pengajaran Ustaz Wan Hizam bin Abdullah Sabil

Makrifat lepat Penjelasan Mengenai

Makrifat lepat Diri Makrifat

Makrifat lepat Belajar dari

Makrifat lepat Pengertian Ma'rifat

Makrifat yg benar

Artinya : Lima belas membaca shalawat, kepada Rasul Muhammad, kemudian salam yang pertama, bersama niat keluar shalat, tertib menjadi kesempurnaan.

  • Bismillah, kanthi nyebut asmaning Allah, Dzat ingkang Maha Welas, Dzat ingkang Maha Asih, kawula nyenyuwun, kanthi tawasul marang Gusti Rasul, Rasul kang aran Nur Muhammad, mugiya kerso paring sapangat, kanthi pambuka ummul kitab.

  • Hakekat wolak waliknya zaman adalah wolak-waliknya jagadnya pribadi ikut yang zulumat apa ngikut yang an Nuur Apalagi ngikut yang zulumat, yaitu yang sesat itulah yang dihancurkan Tuhan Hancurnya perasaan hati yang disesatkan.

HAZIM TERRITORY: KISAH LEPAT

Klau samar minta lah pertolongan Allah yg esa.

  • Sehinggalah pada hari beliau wafat, begitu ramai orang bersedih.

  • Allah juga bukan yang ghaib dari manusia.
2022 qa1.fuse.tv