Teromba adat - kesusasteraan melayu dan komunikatif: TEROMBA

Adat teromba ~Seindah Biasa~:

Adat teromba kesusasteraan melayu

Adat teromba Hajah Amanah

Adat teromba SASTERA MELAYU

Adat teromba LAPORAN KAJIAN

Adat teromba KESUSASTERAAN MELAYU

Adat teromba qa1.fuse.tv: Kata

Adat teromba Hajah Amanah

Adat teromba Pemilikan Hartanah

Adat teromba SASTERA MELAYU

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Peempuan suntingan dunia bagus , manakala perempuan beriman dipandang mulia.

  • Sifat manusia diberi kepada lambang alam.

  • Akan tetapi mengikut pembahagian yang agak mudah , pantun dapat dibhagikan kepada tiga iaitu audiens , bentuk , dan tema.

PeNgAlAmAn MeMaTaNgkAn sEsEoRaNg..: Coretan Pujangga Teromba..

Mereka bermuafakat untuk membahagikan wilayah kuasa di Kota Lama itu kepada dua, satu ditadbirkan Datuk Leteh dan satu lagi Datuk Lela Balang.

  • BERHATI-HATI DI JALAN RAYA.

  • Definisi : Merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi.
2022 qa1.fuse.tv