Dasar keselamatan negara - DKN 2021

Keselamatan negara dasar DKN 2021

Dasar luar

Keselamatan negara dasar PM: Dasar

Tentera Darat Malaysia

Keselamatan negara dasar MKN kenal

Keselamatan negara dasar Dasar Keselamatan

Tentera Darat Malaysia

Keselamatan negara dasar Politik tak

negara

Keselamatan negara dasar Isu Pelarian

Dasar Keselamatan Negara

Keselamatan negara dasar 66 cabaran

Keselamatan negara dasar DKN 2021

Keselamatan negara dasar Majlis Keselamatan

Keselamatan negara dasar Isu Pelarian

Politik tak sihat antara 66 isu dalam DKN

Isu Pelarian Rohingya: Pilihan Atas Dasar Kemanusiaan Atau Keselamatan Negara?

Bahagian Keselamatan Negara bertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar yang berkaitan dengan keselamatan serta mengarahkan tindakan yang diperlukan oleh agensi yang berkaitan.

  • Suara kita terus didengari di persada antarabangsa.

  • Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara - negara membangun untuk terus bersuara.

DKN 2021

Ekoran daripada itu, ia ditubuhkan pada tahun 1971.

  • Selain itu, penyertaan negara dalam operasi pengaman dan rehabilitasi pasca konflik di pelbagai negara yang terjejas akibat kancah perang, konflik dalaman dan bencana juga telah mengukuhkan persepsi terhadap peranan dan keprihatinan Malaysia sebagai pemain global.

  • Menerusi Asean, Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian, kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama sosial dan kebudayaan, kerjasama pendidikan dan kesihatan, kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain.
2022 qa1.fuse.tv