Kaedah pelupusan aset alih - Bunge Cintaku: Tatacara Mengisi Borang Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Pelupusan alih kaedah aset Penyelaras ICT:

qa1.fuse.tv

Pelupusan alih kaedah aset Tugasan Pemeriksaan

Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Pelupusan alih kaedah aset Penyelaras ICT:

Penyelaras ICT: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Pelupusan alih kaedah aset Bunge Cintaku:

Garis Panduan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Pelupusan alih kaedah aset Penyelaras ICT:

Penyelaras ICT: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Pelupusan alih kaedah aset Bunge Cintaku:

Penyelaras ICT: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Pelupusan alih kaedah aset Bunge Cintaku:

Tugasan Pemeriksaan Perlupusan Aset Alih Kerajaan

Pelupusan alih kaedah aset Tugasan Pemeriksaan

Pelupusan alih kaedah aset Garis Panduan

Pelupusan alih kaedah aset Penyelaras ICT:

Penyelaras ICT: TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

Tugasan Pemeriksaan Perlupusan Aset Alih Kerajaan

Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan, tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.

  • Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan.

  • Tarikh Pemeriksaan Tandatangan Nama Pegawai Pemeriksa 2 ……………………………….
2022 qa1.fuse.tv