Dasar dasar kerajaan 2021 - Surat Rasmi Kepada Yb

2021 dasar dasar kerajaan Surat Rasmi

Dasar

2021 dasar dasar kerajaan (10) dasar

dasar

2021 dasar dasar kerajaan Dasar

2021 dasar dasar kerajaan dasar

Dasar

2021 dasar dasar kerajaan Pekeliling Kemajuan

2021 dasar dasar kerajaan Dasar

2021 dasar dasar kerajaan 10 dasar

(10) dasar dasar kerajaan malaysia

2021 dasar dasar kerajaan Dasar

dasar

2021 dasar dasar kerajaan Dasar Dasar

2021 dasar dasar kerajaan Dasar Dasar

dasar

10 dasar

Mencari pasaran baru di negara sosialis dan negara sedang membangun.

  • Melindungi kedaulatan negara yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosioekonomi negara.

  • Antara kesan baik tersebut dapat menjaga keharmonian negara dan secara tidak langsung mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.

10 dasar

Melalui amalan-amalan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat ini akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bersifat demokratik dan stabil.

  • Kerajaan telah mengambil langkah u ntuk memastikan kewujudan surat khabar pelbagai bahasa tidak menghasilkan penerbitan yang boleh membawa kepada masalah perkauman seperti melarang penerbitan yang mencaci agama dan kepercayaan kaum lain.

  • Rangka asas atau tapak dalam pelaksanaan rancangan kerajaan Berbentuk pelan tindakan bagi mencapai objektif untuk kepentingan masyarakat dan negara.
2022 qa1.fuse.tv