Tujuan pindaan perlembagaan - KONSEP KELUHURAN PERLEMBAGAAN

Pindaan perlembagaan tujuan SEJARAH Tingkatan

Pindaan perlembagaan tujuan Pindaan perlembagaan

Pindaan perlembagaan tujuan Banyak Sempadan

Pindaan perlembagaan tujuan Pindaan 1993

Pindaan perlembagaan tujuan Pengajian Am:

Pindaan perlembagaan tujuan Pengajian Am:

Pindaan perlembagaan tujuan Konsep Tujuan

Pindaan perlembagaan tujuan TUJUAN PERLEMBAGAAN

Pindaan perlembagaan tujuan PERBAHASAN RANG

Pindaan Perlembagaan Persekutuan beri harapan baharu kepada MA63

Pindaan perlembagaan tujuan SEJARAH Tingkatan

Kepentingan Perlembagaan Malaysia Kepada Generasi Muda

Kita juga menaruh harapan yang amat tinggi untuk melihat Malaysia yang adil, saksama dan bersatu padu.

  • Memastikan keadilan ekonomi antara kaum tetapi turut memelihara hak istimewa orang melayu serta Bumiputera Sabah dan Sarawak.

  • Kontrak sosial harus difahami sekurang-kurangnya tentang hubung kaitnya kepada empat perkara utama iaitu - perlembagaan, kemerdekaan, hubungan kaum dan sistem pemerintahan negara.

Pindaan Perlembagaan Persekutuan beri harapan baharu kepada MA63

Oleh itu, kontrak sosial apabila diasimilasikan boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang yang melibatkan semua masyarakat di sesebuah negara.

  • Kontrak sosial juga asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara demokrasi berparlimen raja berperlembagaan dengan konsep negeri dan persekutuan.

  • Isi 2 Kepentingan lain Perlembagaan Malaysia adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus dapat dilaksanakan.
2022 qa1.fuse.tv