Www anm gov my - qa1.fuse.tv (Daftar & Login eGUMIS Untuk Tuntut Wang Online)

My gov www anm qa1.fuse.tv (Daftar

My gov www anm qa1.fuse.tv (Daftar

My gov www anm Semakan Penyata

My gov www anm Semakan Penyata

My gov www anm Semakan Penyata

My gov www anm Semakan Penyata

Semakan Penyata Gaji ( e

My gov www anm eGUMIS Semakan

My gov www anm Semakan Penyata

My gov www anm qa1.fuse.tv (Daftar

My gov www anm qa1.fuse.tv (Daftar

eGUMIS Semakan Wang Tidak Dituntut Online (WTD) & Kaunter JANM

Seksyen 14 Akta WTD 1965 memperuntukkan bahawa mana-mana pihak yang mempunyai wang, selain daripada WTD dalam tangan yang belum dituntut oleh empunya, boleh menyerahkan wang tersebut kepada Pendaftar seolah-olah wang tersebut adalah WTD yang perlu dibayar walaupun beliau tidak wajib untuk berbuat demikian menurut Akta.

  • Pendaftar Wang Tak Dituntut Menteri Kewangan telah melantik Akauntan Negara Malaysia sebagai Pendaftar Wang Tak Dituntut sejak 1 Jun 1975.

  • Menu tersebut akan membawa anda fungsi untuk muat turun penyata gaji bulanan dan pendapatan tahunan.
2022 qa1.fuse.tv